סניף  חיפה  -  מתנ"ס  נווה  יוסף

-רח׳  הרב משאש 1א,   חיפה,   קומה  4

מערכת שעות ערב

יום חמישי

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 20:15-21:30

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

טכניקה
 21:30-22:45

Please reload

יום רביעי

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 18:45-20:00

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

רמת מתחילים

 20:15-21:15

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 21:15-22:30

Please reload

יום שלישי

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 19:00-20:00

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 20:00-21:15

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 21:15-22:30

Please reload

יום שני

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 רמת מתחילים
 20:15-21:15

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 21:15-22:30

Please reload

יום ראשון

סלוניים ולטיניים

זוגות מבוגרים

 18:45-20:00

סלוניים ולטיניים

זוגות מבוגרים

 20:00-21:15

סלוניים ולטיניים

זוגות מבוגרים

 21:15-22:30

Please reload