מרכז  ארצי  לריקודים  -  קניון  הבאר

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שני

מערכת שעות ערב

יום שישי

יום ראשון

שיעורים פרטיים

כל הגילאים

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

נבחרת מתחילים

15:00-16:15

עורים פרטיים

כל הגילאים

Please reload

ערב ריקודי שנות ה-60

רוקדים ונהנים

Please reload

סלוניים ולטיניים SOLO

 רמת מתחילות
 19:00-20:00

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

רמת מתקדמים ב

' 20:15-21:15

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

רמת מתחילים

' 20:00-21:00

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

רמת מתקדמים ג

 21:30-22:45

Please reload

ריקודים סלוניים ילדים

'גילאי 3-5 

 17:30-18:15

ריקודים סלוניים ילדים

גילאי 6-8

 18:15-19:00

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 רמת מתחילים 

19:00-20:00

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

 רמת מתקדמים ד

20:10-21:25

נבחרת מתקדמים

רמת מתקדמים 

21:30-22:45

Please reload

סלוניים ולטיניים SOLO

 רמת בינוניים ג
 19:15-20:15