מרכז  ארצי  לריקודים  -  קניון  הבאר

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שני

מערכת שעות ערב

יום שישי

יום ראשון

שיעורים פרטיים

כל הגילאים

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים

נבחרת מתחילים

15:00-16:15

עורים פרטיים

כל הגילאים

Please reload

ערב ריקודי שנות ה-60

רוקדים ונהנים

Please reload

סלוניים ולטיניים SOLO

 רמת מתחילות
 19:00-20:00

סלוניים ולטיניים זוגות מבוגרים