טלפונים

מנהל סטודיו "רונדו" בחיפה :  איגור מס, 054-620-1677

                                            igor60mass@gmail.com