טלפונים

מנהלת הרשת

מריה פיגובסקי

maria.figovsky@aittend.com

050-302-5568

מנהל סטודיו "רונדו" בחיפה

איגור מס

igor60mass@gmail.com

054-620-1677